Privacy beleid

Disclaimer voor deze website : www.gstsa.be

 

GSTSA vzw is gehouden tot het integraal toepassen van de GDPR-wetgeving (25/05/2018)

 

behandeling van persoonsgegevens op deze website :

1 foto- en videomateriaal : wordt steeds anoniem gepubliceerd, behoudens expliciete goedkeuring door de betrokkene aan GSTSA

2 vermelding van naamsgegevens in rankings, klassementen, competitiegegevens,... : toegestaan door de betrokkene vanwege deelname eraan voor zover intern actief via GSTSA als speler

 

nooit gepubliceerde data : geboortedatum, geslacht, adres, contactgegevens worden nooit op deze website vermeld

elke betrokkene heeft steeds het recht om op eenvoudig en schriftelijk verzoek aan GSTSA het recht om persoonlijk vermelde gegevens te laten verwijderen

 

Het volledig privacybeleid van GSTSA vzw kan op aanvraag bekomen worden bij het bestuur.

Grensoverschrijdend gedrag

 

GSTSA gaat steeds voor de 100% integer beleid en verwacht van al zijn medewerkers en deelnemers hetzelfde, opdat onze vereniging een bron van gezond - in al zijn vormen - leven is

 

ons aanspreekpunt : het GSTSA-bestuur

onze richtlijnen : op basis van het Tennis Vlaanderen actieplan op clubniveau

voor GSTSA :

altijd én overal

Copyright GSTSA

ZETEL:

Grand Slam Tienen Tennis School vzw

GSTSA

Heikant 44, 3390 Houwaart, België

tel : 016 634 911

Email: gstsa.tennis@gmail.com

TERREINEN :

Sportcentrum GS

Tennisstraat 3, 3300 Tienen, België

tel : 016 811 911