Zomerlidmaatschap 2017
GSTSA Logo

Grand Slam Tienen TENNIS & PADEL SCHOOL vzw

het zomerseizoen

loopt van 10 april

tot 10 september (bij mooi weer kan je in het najaar nog verder outdoor spelen)

 

Zomerlidgelden 2017

Lidgelden VROEGBOEK LIDGELD 2017 LIDGELD (na 01/03/2017)

(inclusief lidgeld/verzekering (deze periode is verlopen)

Tennis Vlaanderen vzw)

 

Gezinsformule €305 €325

 

Volwassenen (geboren in °1998 of vroeger) €135 €150

 

Daglidgeld (geboren in °1998 of vroeger) €85 €100

 

Student (geboren tussen °1992 en °1998) €80 €95

 

Humaniora (geboren tussen °1999 en °2004) €65 €80

 

Lagere school (geboren tussen °2005 en °2010) €30 €40

 

Kleuterschool (geboren in °2011 of later) €5 €5

 

Niet-spelend lid €20 €20

er zijn combinatie-lidgelden mogelijk met padel : vraag ernaar

in de lidgelden is begrepen : aansluiting & verzekering Tennis Vlaanderen vzw, jaar 2017 :

volwassenen (geboren °1998 of vroeger) : €15,38

jeugd (geboren °1999-°2008) : €10,25

kids (geboren °2009 of later) : €7,07

 

inning & administratie verloopt via TC Grand Slam Tienen vzw (uitzondering : de GSTSA Tennisschool vzw zal de bijdragen voor Tennis Vlaanderen zelf innnen bij les- en kampvolgers indien ze nog niet eerder verzekerd zijn via de club)

Copyright GSTSA

ZETEL:

Grand Slam Tienen Tennis & Padel School vzw

GSTSA

Heikant 44, 3390 Houwaart, België

tel : 016 634 911

Email: gstsa.tennis@gmail.com ; gstsa.padel@gmail.com

TERREINEN :

Sportcentrum GS

Tennisstraat 3, 3300 Tienen, België

tel : 016 811 911