Lentelessen 2022

GSTSA TENNIS SCHOOL

initiatielessen tot clubtrainingen voor jeugd (vanaf 4 jaar) & volwassenen

GSTSA TENNIS ACADEMY

competitietrainingen voor geselecteerde jeugd

Tennis Vlaanderen

PERFORMANCE

TRAINING

CENTER

INFO LENTELESSEN 2020

afhankelijk van de evolutie door het Covid-19 virus zal de lessenreeks  van start gaan  in de tweede helft van de maand mei én ingekort worden

van zodra de overheid groen licht geeft, worden alle kandidaat lesvolgers ingelicht  VIA MAIL over de heropstart modaliteiten


UPDATE 08/05/2020

op basis van de info van de Nationale Veiligheidsraad dd 06/05/2020 zijn groepslessen momenteel niet toegestaan ; rekening houdend met  een eventuele versoepeling na 13/05/2020 én de benodigde voorbereidingstijd nadien zullen de lentelessen starten ten vroegste vanaf 25 mei ; desgevallend worden alle ingeschreven lesvolgers op de hoogte gebracht van de werkwijze


UPDATE 18/05/2020

op basis van de info van de Nationale Veiligheidsraad dd 13/05/2020 en het MB dd 15/05/2020 kunnen de reguliere lessen en trainingen geleidelijk aan terug opstarten mits sterke hygiëne en protocol beperkingen

GSTSA start terug op in fases in functie van de doelgroep